Zure seme-alabak XXI. mendean ikasi beharreko gaitasunak | Salestarrak Magale Urnieta
Ikastetxeak beharrezko gaitasunak eman behar dizkie zure seme-alabei

Zure seme-alabak XXI. mendean ikasi beharreko gaitasunak

Batxilergoa, Berriak, DBH, Haur Eskola, Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza

Belaunaldi berrien hezkuntzak zuzenean erantzun beharko die gure egungo gizartean egiten ari diren aldaketei. Arlo profesionaleko, pertsonaleko eta sozialeko konpetentziei berez lotutako hezkuntza delako. Zure seme-alaba ikastetxe batean inskribatzeko orduan kontuan hartu beharko dituzun zortzi gaitasun nagusiak azalduko dizkizugu segidan.

Todos los niños y niñas deben adquirir unas competencias

Gaitasunen INFOGRAFIA zehatz bat eskuratu nahi?

Mundu globalizatuari eta bizi dugun gizarte aldakorra dela bide, hezkuntzak egokitu egin behar du etengabe, eta erantzun behar dio errealitate berri horretan bete daitekeen herritartasuna osatzeko erronka handiari. Beraz, ikastetxeak dira behar horiei erantzuteko eta XXI. mendeko ikasleek eskuratu beharko dituzten oinarrizko gaitasunak garatzeko beharrezko eragileak.

Gaitasun horiek lotura zuzena dute esparru profesionaleko, pertsonaleko eta sozialeko arrakastarekin, eta pertsonaren hazkunde-mentalitatearekin lerrokatuta daude. Eskumen horien artean hauek dira aipagarrienak.

TALDE-LANA

Taldean lan egiten jakitea da XXI. mendeko gaitasunen artean garrantzitsuena eta baloratuena. Etorkizunean, arrakastatsuagoa izango da akordioak lortzeko, hitz egiteko, gatazkak konpontzeko, gainerako ikaskideekin behar bezala jarduteko eta horietara egokitzeko gai den pertsona bat.

Lan-munduak eta enpresek gero eta gehiago baloratzen dute, hautagaien prestakuntzaz gain, inplikazioa, proaktibitatea, lidergoa eta taldeen kudeaketa ona.

Las competencias que los jóvenes deben conseguir

Zeintzuk ote zortzi konpetentzia horien ezaugarriak?

KOMUNIKATZEKO GAITASUNA

Lan-munduan eta bizitza publikoan asko baloratzen dira komunikazio-trebetasun sendoak, ideiak argi eta modu sinesgarrian artikulatzeko gaitasuna barne, bai ahoz, bai idatziz. Trebetasun hori menderatzen denean, pertsonak konfiantza hartzen du eta mezua argiago iristen da hartzailearengana.

Horregatik, gaitasun hori eskolan garatzea funtsezkoa da ikasleek trebetasun horiek guztiak eskura ditzaten, gaitasuna izan dezaten.

LIDERGOA

Gizarteak behar ditu lider arduratsuak, eraginkorrak eta ingurukoen ongizatearen alde lan egingo dutenak. Lidergoak berekin dakar, halaber, zenbait gizarte-trebetasun garatzea, pertsonei familia-, gizarte- eta lan-bizitzan hobeto parte hartzeko aukera ematen dietenak. Horren ondorioz, bizitzako alderdi guztietan emaitza hobeak lortzen dira, eta, gainera, helburu pertsonalak lortzeko bidean aurrera egiten da.

Eskolak lidergoa hobetzen laguntzen du, asertibitatea, entzute aktiboa edo erabakiak hartzea bezalako alderdiak landuz.

SORMENA

Sormenak gero eta garrantzi handiagoa du gaur egungo munduan. Hala, hezkuntzaren helburu nagusietako bat gauza berriak egiteko gai diren pertsonak sortzea da, malgutasunaren, originaltasunaren, arintasunaren edo elaborazioaren bidez.

Ikasleen ekimenak onartzen dituzten esperientziak sustatzea, ikasleek erabakiak hartzeko edo ikasleen heldutasun-mailara egokitzen diren sormen-teknikak erabiltzeko programa bat diseinatzea beharrezkoak dira gaitasun hori garatu ahal izateko.

Las competencias que tienen que aprender nuestros niños y niñas

AUTONOMIA

Autonomia-gaitasuna funtsezkoa da XXI. mendeko ikaskuntzan. Autonomoak diren ikasleek erantzukizun pertsonal gisa ulertzen dute beren ikaskuntza, eta bizitza osoan beren gaitasunak hobetzeko prest daude. Egiaztatuta dago autonomoa den ikasleak emaitza akademiko hobeak izaten dituela, eta, alde horretatik, eskola da trebetasun hori ikasteko lekurik onena.

Hezkuntza-proiektu on batek ikasleen autonomia garatu behar du txiki-txikitatik, gaitasun horren maila optimoa lortzeko tresnak emanez. Autoeraginkortasuna, autodiziplina edo erantzukizuna bezalako alderdiek oso zeregin garrantzitsua betetzen dute zentzu horretan.

PENTSAMENDU KRITIKOA

Pentsamendu kritikoak egia eta faltsua, garrantzitsua eta azalekoa bereizten laguntzen die ikasleei. Funtsezko trebetasuna da gertakari bat eta iritzi bat bereizteko. Egia da pertsona guztiok dugula pentsatzeko gaitasuna, baina gaitasun hori ikas daiteke eta ikasi behar da. Zalantzarik gabe, egungo garaietarako funtsezkoa den lehia.

Eskolak pentsamendu kritikoa hazten lagunduko du, baldin eta errorea prozesuaren parte den giroa bultzatzen badu, justifikatzen, argudiatzen eta aztertzen ikasteko jarduerak planteatzen baditu, zalantza sortzen irakasten badu edo ezagutza esanguratsua sustatzen badu.

ERRESILIENTZIA

Porrota onartzeko eta azkar indarberritzeko gaitasuna da. Trebetasun hori gero eta garrantzitsuagoa da etengabe aldatzen ari delako eta ziurgabetasuna sortzen ari delako. Erresilientzia bizitza osoan eman daitekeen ikaskuntza da, eta, pertsona bakoitzaren berezitasunetatik haratago, denok ikas dezakegu erresiliente izaten.

Eskolak funtsezko eragileak dira ikasleak erresiliente izan daitezen eta zoritxarra gainditzeko, presioetara egokitzeko eta arazoei aurre egiteko gai izan daitezen. Mugak argiak eta irmoak diren, babesa eta afektua ematen diren, itxaropen handiak eta errealistak ezartzen eta transmititzen diren eta parte hartzeko aukerak ematen diren giroa ezinbestekoa izango da erresilientzia garatzeko.

Las ocho competencias de nuestros hijos e hijas

Jakin itzazu zortzi konpetentzien zehaztapenak

GAITASUN DIGITALA

Gaitasun digitala teknologia aplikatzeko gaitasuna da, etorkizunean funtsezkoak izango diren ikaskuntza-prozesuak hobetzeko. Ezinbestekoa da, eta alfabetatze digital hutsa gainditzen du hedaduraz eta sakontasunez, beste alderdi batzuk biltzen baititu, hala nola teknologikoa, informazionala, ikus-entzunezkoa eta komunikatiboa. Konpetentzia digitala bost azpi-gaitasunetan banatzen da:

 

  1. Informazioa eta alfabetatzea.
  2. Komunikazioa eta lankidetza.
  3. Eduki digitalak sortzea.
  4. Segurtasuna.
  5. Arazo teknikoak konpontzea.