XXI. mendean zure seme-alabak ikasi behar dituen zortzi konpetentziak | Salestarrak Magale Urnieta
XXI. mendeko gaitasunak eskolan

XXI. mendean zure seme-alabak ikasi behar dituen zortzi konpetentziak

Batxilergoa, Berriak, Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza

Belaunaldi berrien hezkuntzak erantzun zuzen eman beharko die gure egungo jendartean gertatzen ari diren aldaketei. Esparru profesionaleko, pertsonaleko eta sozialeko gaitasunei berez lotutako hezkuntza izan beharko du. Zure seme-alaba ikastetxe batean izen ematerakoan kontuan hartu beharko dituzun zortzi gaitasun nagusiak azalduko dizkizugu. 

  Deskargatu gaitasunen infografia

Mundu globalizatuak eta egungo jendarte aldakorrak hezkuntza egokitu egin behar izatea eragiten dute. Hala, errealitate berri honetan garatu ahal izango den herritarra sortzeko erronka handiari erantzun beharko dio. Beraz, ikastetxeak behar horiei erantzuteko eta XXI. mendeko ikasleek eskuratu beharreko oinarrizko gaitasunak garatzeko beharrezko eragileak dira.

Gaitasun horiek zuzenean lotuta daude arrakasta izatearekin esparru profesionalean, pertsonalean eta sozialean, eta bat datoz pertsona hazteko pentsamoldearekin. Eskumen horien artean, hauek dira aipagarrienak.

-TALDE-LANA

Taldean lan egiten jakitea XXI. mendeko konpetentzia garrantzitsuenetako bat da. Akordioak lortzeko, hitz egiteko, gatazkak konpontzeko, gainerako ikaskideekin behar bezala jarduteko eta haietara egokitzeko gai den pertsona arrakastatsuagoa izango da etorkizunean.

Lan-munduak eta enpresek gero eta gehiago baloratzen dituzte alderdiok, alegia, hautagaien prestakuntzaz gain, inplikazioa, proaktibitatea, lidergoa eta taldeen kudeaketa egokia bezalakoak.

-KOMUNIKATZEKO GAITASUNA
Lan-munduan eta bizitza publikoan asko baloratzen dira komunikazio-trebetasun sendoak, ideiak argi eta sinesgarri artikulatzeko gaitasuna barne, ahoz zein idatziz. Trebetasun hori menderatzen denean, pertsonak konfiantza hartzen du eta mezua argiago iristen da hartzailearengana.

Hori dela eta, funtsezkoa da gaitasun hori eskolan garatzea, ikasleek gaitasun horiek guztiak eskura ditzaten.

-LIDERGOA
Jendarteak lider arduratsuak, eraginkorrak eta ingurukoen ongizatearen alde lan egiten dutenak behar ditu. Lidergoak berekin dakar, halaber, pertsonei familia-, jendarte- eta lan-bizitzan hobeto parte hartzeko aukera ematen dieten jendarte-trebetasunak garatzea. Horren ondorioz, bizitzaren alderdi guztietan emaitza hobeak lortzen dira, eta, gainera, helburu pertsonalak lortzeko bidean aurrera egiten da.

Eskolak lidergoa hobetzen laguntzen du, asertibitatea, entzute aktiboa edo erabakiak hartzea bezalako alderdiak landuz.

-SORMENA
Sormenak gero eta garrantzi handiagoa du gaur egungo munduan. Hala, hezkuntzaren helburu nagusietako bat gauza berriak egiteko gai diren pertsonak sortzea da, malgutasuna, originaltasuna, arintasuna edo lanketa landuz.

Ikasleen ekimenak onartzen dituzten esperientziak sustatzea, ikasleak erabakiak hartu ahal izateko programa bat diseinatzea edo ikasleen heldutasun-mailara egokitzen diren sormen-teknikak erabiltzea beharrezkoak dira gaitasun hori garatu ahal izateko.

-AUTONOMIA
Autonomia-gaitasuna funtsezkoa da XXI. mendeko ikaskuntzan. Autonomoak diren ikasleek beren ikaskuntza erantzukizun pertsonaltzat hartzen dute, eta bizitza osoan beren gaitasunak hobetzeko prest daude. Egiaztatuta dago autonomoa den ikasleak emaitza akademiko hobeak izaten dituela, eta, alde horretatik, eskola da trebetasun hori ikasteko lekurik onena.

Hezkuntza-proiektu on batek ikasleen autonomia txiki-txikitatik garatu behar du, eta tresnak eman behar dizkie hezkuntza-maila egokia lortzeko. Autoeraginkortasuna, autodiziplina edo erantzukizuna bezalako alderdiek garrantzi handia dute zentzu horretan.

-PENTSAMENDU KRITITKOA
Pentsamendu kritikoak egia eta gezurra, garrantzitsua eta azalekoa bereizten laguntzen die ikasleei. Oinarrizko trebetasuna da gertakari bat eta iritzi bat bereizteko. Egia da pertsona guztiok dugula pentsatzeko gaitasuna, baina gaitasun hori ikas daiteke eta ikasi behar da. Gaitasun hori, zalantzarik gabe, funtsezkoa da egungo garaietarako.Eskolak pentsamendu kritikoaren hazkundean lagunduko du, baldin eta akatsa prozesuaren parte den giroa bultzatzen badu, justifikatzen, argudiatzen eta aztertzen ikasteko jarduerak planteatzen baditu, zalantzan jartzen irakasten badu edo ezagutza esanguratsua sustatzen badu.-ERRESILIENTZIA
Porrota onartzeko eta porrota azkar gainditzeko gaitasuna da. Trebetasun horrek gero eta garrantzi handiagoa hartu du, bizi dugun etengabeko aldaketa eta ziurgabetasun egoeragatik. Erresilientzia bizitza osoan eman daitekeen ikaskuntza da, eta, pertsona bakoitzaren berezitasunetatik harago, guztiok ikas dezakegu erresilienteak izaten.Eskolak funtsezko eragileak dira ikasleak erresiliente izan daitezen eta ezbeharrei aurre egiteko, presioetara egokitzeko eta arazoei aurre egiteko gai izan daitezen. Giro horretan mugak argiak eta irmoak dira, babesa eta maitasuna ematen dira, itxaropen handiak eta errealistak ezarri eta transmititzen dira, eta parte hartzeko aukerak ematen dira. Hori ezinbestekoa izango da erresilientzia garatzeko.-GAITASUN DIGITALA
Gaitasun digitala ikaskuntza-prozesuak hobetzeko teknologia aplikatzeko gaitasuna da, eta horiek funtsezkoak izango dira etorkizunerako. Ezinbestekoa da, eta alfabetizazio digital soila gainditzen du hedaduraz eta sakontasunez. Izan ere, beste alderdi batzuk biltzen ditu, hala nola teknologikoa, informazionala, ikus-entzunezkoa eta komunikatiboa. Gaitasun digitala bost azpigaitasunetan banatzen da:1-Informazioa eta alfabetizazioa.
2-Komunikazioa eta lankidetza.
3-Eduki digitalak sortzea.
4-Segurtasuna.
5-Arazo teknikoak konpontzea.